Độc đáo nghệ thuật gấp giấy Origami ở Nhật Bản

Từ thế kỷ thứ nhất, thứ 2 thuật gấp giấy đã được xuất hiện ở Trung Hoa, thuật xếp giấy lan sang Nhật vào thế kỷ thứ 6 và trở thành một môn nghệ thuật độc đáo xứ sở mặt trời mọc – nghệ thuật gấp giấy Origami. Theo tiếng nhất “Ori” là gấp hay […]